Tjenester


Vi følger kunden fra start til mål ved etablering av kvalitetssystemet

Vi deler mer enn gjerne vår kompetanse med våre kunder og vi bidrar med følgende tjenester:

 

Våre tjenester

 • Implementering av styringssystem (TQM Enterprise)
 • Oppsett av prosessdesign
 • Produktopplæring (moduler og funksjoner)
 • Kursvirksomhet – TQM Enterprise
 • Anbefale moduler i forhold til kundens behov og resultatmål
 • Rådgiving av parameteroppsett (årsaker/konsekvenser) i hendelsesrapportering
 • Oppsett iht. beste praksis som gir betydelige effektiviseringsgevinster
 • Bistå beste praksis i kontinuerlig forbedring (hendelsesbehandling)
 • Rådgiving for effektiv samhandling og rapportering i konsernstrukturer
 • Workshop / foredrag kvalitetsfaglige temaer
 • Bistand risikokartlegginger (TQM Enterprise)
 • Bistand til gjennomføring av spørreundersøkelse (TQM Enterprise)

 

Utvidede tjenester

I samarbeid med søsterselskapet TQM Consult tilbyr vi en rekke av utvidede tjenester knyttet til kvalitetsarbeid, ISO-sertifisering, risikokartlegging mm.
Gå til TQM Consult her
 

 • Bistand sertifiseringsprosesser, eks ISO 9001
 • Prosjektledelse i forbindelse med ISO sertifisering
 • Prosesskartlegging iht ulike standarder, eks ISO 9001:2015
 • GAP analyse før ISO sertifisering
 • Utarbeide detaljert prosjektplan for sertifiseringsprosess
 • Kursvirksomhet (eks ISO standard, Risikostyring, beste praksis, osv)
 • Bistand risikokartlegginger (eks arbeidsoperasjoner)
 • Samsvarsvurderinger
 • Internrevisjoner
 • Leverandørrevisjoner
 • Bistå med Kvalitetslederrollen