TQM Enterprise – et styringssystem for Kvalitet, HMS og Ytre miljø


TQM Enterprise er et helhetlig prosessorientert og modulbasert styringssystem hvor hovedmålsettingen er overordnet styring, kontroll og kontinuerlig forbedring i virksomheten.

Løsningen støtter ulike prosess-standarder, blant annet ISO 9001:2015.