Vedlikehold


Modulen for vedlikeholdsstyring hjelper bedriften med alle systematiske tiltak som skal iverksettes for å oppnå og opprettholde en vedlikeholdsstandard i henhold til bedriftens mål og eventuelle HMS-krav.

Faste planlagte tidspunkter med AD-Hoc aktiviteter for bygg, utstyr og transportmidler. Full kontroll på det fast vedlikehold av utstyr. Automatisk varsling blir sendt ut til den ansvarlige for gjennomføring av oppgaven.

Vedlikehold – Fordeler for din virksomhet

 • Automatisk epost til ansvarlige ved oppgavetildelinger og / eller påminnelser
 • Eskaleringsfunksjonalitet dersom ansvarlige ikke utfører oppgavene
 • Tilrettelagt for bruk innenfor vedlikeholdsstyring av bygg, utstyr og transportmidler
 • Legge inn leverandører og koble disse mot utstyr
 • Gjenbruker prosessområder for å koble utstyr initielt mot prosesser
 • Sette opp faste vedlikeholdsplaner mot utstyr
 • Etablering av vedlikeholdsgrupper (mange utstyr mot en gruppe) for vedlikehold
 • GPS posisjonering av utstyr
 • AD-Hoc vedlikehold
 • Direkte avviksregistrering til-/fra vedlikeholdsmodulen
 • Kraftfull søk og statistikk
 • Data fra andre systemer kan importeres via Excel (Eks leverandører og utstyr)
 • Meget brukervennlig
 • Standard språk er bokmål, nynorsk, engelsk og svensk

Fleksibel løsning

– passer for enkeltmannsforetak og konsern

Uavhengig av størrelsen på din virksomhet så kan TQM Enterprise konfigureres til å passe unikt for din virksomhet. 5 eller 15000 ansatte – TQM Enterprise passer for alle.

Forrige modul
Kompetanse