TQM APP


En svært brukervennlig APP som er integrert med webmodulene for Avviksbehandling, Dokumentstyring og Skjema/Sjekkliste.

TQM APP

En svært brukervennlig APP som er integrert med webmodulene for Avviksbehandling, Dokumentstyring og Skjema/Sjekkliste.

Fungerer med Android og iOS

Melde inn hendelser via mobiltelefonen og nettbrett

 • APP for enkel rapportering av avvik, observasjoner, forbedringsforslag relatert til kvalitet, HMS og ytre miljø.
 • Flere valgmuligheter i registreringsbildet som prosess, hendelsestype, alvorlighetsgrad, legge ved flere bilder og måleparametere (kpi’er).
 • Fungerer også der hvor det ikke er internettilgang.
 • Pushvarsler – bruker varsles om status
 • Full integrasjon med Min oversikt i TQM Enterprise
 • GPS-posisjonering

Lese dokumenter via mobiltelefonen og nettbrett

 • Full integrasjon med Min oversikt i dokumentmodulen i TQM Enterprise
 • Kan lese alle dokumenter via APP
 • Viser dokumenter til godkjenning – dokumenter kan godkjennes via APP
 • Viser leseforespørsler – kan bekrefte lest dokument via APP
 • Viser favorittsøk
 • Last ned dokumenter for å lese der hvor det ikke er netttilgang (offline-funksjon)