Prosjektfunksjonalitet


Tilleggsfunksjonalitet til blant annet modulene for dokumentstyring og avviksbehandling

Prosjektdokumenter – tilleggsfunksjonalitet til dokumentstyring

Funksjonaliteten gir mulighet for å opprette prosjekter med underprosjekter og gir kunden mulighet til å arbeide med dokumenter som er knyttet til et prosjekt. Hvert prosjekt har en ansvarlig person, og dokumenter som er knyttet til et prosjekt får status som Ikke påbegynt, Under arbeid og Avsluttet.

 • Prosjektregistrering
 • Ansvarliggjøring pr prosjekt
 • Integrert med andre moduler (eks benyttelse av prosjektmaler fra Dokumentmodul)
 • Tillater opplasting av MS Office og PDF filformat
 • Utarbeidelse av prosjektdokumentasjon
 • Unik identifikasjon og versjonshåndtering
 • Statusangivelse
 • Godkjenningsfunksjon
 • Arkiveringsmuligheter
 • Varslingsfunksjonalitet

Avvik knyttet til prosjekt – tilleggsfunksjonalitet til avviksmodulen

 • Melde hendelser direkte på et prosjekt
 • Prosjekteier kan saksbehandle og lukke hendelsen (overstyre prosesseier)
 • Knytte prosjekt direkte til et sted eller prosess
 • Funksjonaliteten er tilgjengelig i APP’en
 • Statistikk for avvik kan vises pr prosjekt

Risiko knyttet til prosjekt – tilleggsfunksjonalitet til risikomodulen

 • Mulig å risikovurdere hvert prosjekt
Neste modul
TQM APP