Kompetanse


Med denne modulen så kan man sikre at de ansatte har kompetanse tilegnet gjennom passende utdanning, opplæring eller erfaring.

Mange organisasjoner ønsker å kartlegge hvilken kompetanse som er nødvendig for de ansatte som utfører arbeid under organisasjonens styring. Med denne modulen får dere full oversikt over kompetansen som er i virksomheten

Kompetanse – Fordeler for din virksomhet 

 • Automatisert kontroll for gyldighet, f.eks på sertifikater. (Grønt, gult og rødt)
 • Integrert med andre moduler
 • Vurdér kompetansen i firmaet vs mål med GAP statusModul for kompetanse
 • Den ansattes samlede kompetanse vs mål med GAP status
 • Gode søk i flere varianter
 • Mulig å knytte til Prosesser, Roller, Utdanning etc
 • Automatisert utskrift av CV’er
 • Legge til sertifikater, kursbevis, vitnemål, bilde
 • Standard språk er bokmål, nynorsk, engelsk og svensk
 • Støtter krav i ISO 9001 (bl.a. Pkt. 7.2)

Modul støtter blant annet dette kravet i ISO 9001:

 • Punkt 7.2

Organisasjonen skal:

 1. Fastslå kompetansen som er nødvendig for personene som utfører arbeid under organisasjonens styring, og som påvirker prestasjonen og virkningen til ledelsessystemet for kvalitet
 2. Sikre at disse personene har kompetanse tilegnet gjennom passende utdanning, opplæring eller erfaring
 3. Der det er relevant, treffe tiltak for å erverve nødvendig kompetanse og evaluere virkningen av tiltakene som er truffet
 4. Oppbevare relevant dokumentert informasjon som bevis på kompetansen

Fleksibel løsning

– passer for enkeltmannsforetak og konsern

Uavhengig av størrelsen på din virksomhet så kan TQM Enterprise konfigureres til å passe unikt for din virksomhet. 5 eller 15000 ansatte – TQM Enterprise passer for alle.

Forrige modul
Aktiviteter
Neste modul
Vedlikehold