Dokumentstyring


Styring av prosedyrer, arbeidsinstrukser, håndbøker, dokumentasjon, maler og sjekklister

Modulen for dokumentstyring er meget brukervennlig. Det benyttes grafiske bokser og piler for all dokumenthåndtering. Navigering til dokumentene skjer med ett eller to klikk via hoved- og delprosessene.

«Mer enn 165 000 dokumenter er lagret i vårt kvalitetssystem TQM Enterprise av våre kunder»

Dokumentstyring
Fordeler for din virksomhet

 • Internkontroll
 • Filuavhengig system
 • Automatisk versjonsstyring og sporbarhet
 • Meget brukervennlig for alle roller
 • Svært enkelt å sette opp prosessene
 • Dokumenter overføres enkelt med dra-og-slipp funksjon fra din Utforsker
 • Automatiske godkjenningsrutiner
 • Automatiske genererte topptekster
 • Varslinger via e-post
 • Direkte linker til andre dokumenter og nettsider som f.eks Lovdata
 • Kraftig søkefunksjon
 • Tilganger styres og gis av Administrator
 • Støtter blant annet ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025
 • Standard språk er bokmål, nynorsk, engelsk og svensk

Internkontroll

Modulen for dokumentstyring dekker prosessdesign med ansvarlige personer. Modulen dekker også kontroll på all dokumentasjon (styringsdokumenter, versjonshåndteringer, godkjenninger). Samsvarer med §5 annet ledd nr 1,2,3,4,5,7 i Internkontrollforskriften.

Modulen støtter blant annet disse kravene i ISO 9001:

 • Punkt 7.5 Dokumentert informasjon
 • Punkt 7.5.2 Oppretting og oppdatering
 • Punkt 7.5.3 Styring av dokumentert informasjon

Fleksibel løsning – passer for enkeltmannsforetak og konsern

Uavhengig av størrelsen på din virksomhet kan modulen for dokumentstyring i TQM Enterprise konfigureres til å passe unikt for din virksomhet.

Konsernstruktur

TQM Partner har flere store selskaper på kundelisten. En del av disse selskapene har valgt å sette opp modulen for dokumentstyring spesielt i en konsernstruktur.

Fordeler med dokumentstyring:

 • Originaldokumenter kan publiseres fra morselskap ut til alle selskaper. Datterselskapene/avdelingene kan ikke endre på originaldokumentene
 • Morselskap har fulle innsynsrettigheter
 • Innsynsrettigheter kan åpnes i mellom selskapene
 • Alle selskapene forholder seg til originaldokumenter og man unngår flere versjoner av samme dokument

Prosjektdokumenter – tilleggsfunksjonalitet til dokumentstyring

Funksjonaliteten gir mulighet for å opprette prosjekter med underprosjekter og gir kunden mulighet til å arbeide med dokumenter som er knyttet til et prosjekt. Hvert prosjekt har en ansvarlig person og dokumenter som er knyttet til et prosjekt får status som Ikke påbegynt, Under arbeid og Avsluttet.

 • Prosjektregistrering
 • Ansvarliggjøring pr prosjekt
 • Integrert med andre moduler (eks benyttelse av prosjektmaler fra Dokumentmodul)
 • Tillater opplasting av MS Office og PDF filformat
 • Utarbeidelse av prosjektdokumentasjon
 • Unik identifikasjon og versjonshåndtering
 • Statusangivelse
 • Godkjenningsfunksjon
 • Arkiveringsmuligheter
 • Varslingsfunksjonalitet