Avviksbehandling


Målet med avviksbehandling (hendelsesbehandling) er resultatforbedring ved hjelp av langsiktige og virkningsfulle tiltak.

Vår modul for avviksbehandling har sterk fokus på høy kvalitet øker kundetilfredsheten., og bidrar til at leverandørforholdet og tilliten opprettholdes.

«Det er registrert mer enn 365 000 hendelser i TQM Enterprise av våre kunder»

Resultatforbedring handler veldig ofte om å gjennomføre arbeidet på en smartere måte enn før. Bli mer effektive, øke kvaliteten på produkter og tjenester. Det handler også om å ha fokus på virkningsfulle tiltak.

Et av de viktigste kravene i blant annet ISO 9001 er å kunne dokumentere tiltak i arbeidsprosessene, samt uttrykke effekten av tiltakene. I praksis vil dette si at man skal være i stand til å dokumentere effekten av alle implementerte tiltak i arbeidsprosessene.

Avviksbehandling – Fordeler for din virksomhet

Avviksbehandling

 • Meld avvik, observasjoner og forbedringsforslag relatert til kvalitet, HMS og ytre miljø
 • Hendelser meldes rett inn på prosessen hvor den er observert
 • Meget brukervennlig for alle roller
 • Svært enkelt å sette opp prosessene
 • Automatiske varslinger via e-post
 • Integrert med dokumentmodulen
 • Integrert med risikomodulen – man kan risikovurdere en inntruffet hendelse
 • Kraftig og oversiktlig statistikk-funksjon med full drilldown-funksjon
 • Linker til prosedyrer og nettsider som f.eks Arbeidstilsynet
 • Dokumentasjon av effektmålinger pr gjennomført tiltak
 • Full kontroll på rettighetsstyring
 • Støtter blant annet ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001
 • Standard språk er bokmål, nynorsk, engelsk og svensk

Melde inn hendelser med mobiltelefonen

– tilleggsfunksjonalitet til modulen for avviksbehandling

Det er mulig å melde hendelser via mobiltelefon. En ideell metode for personer som ikke har muligheter for å registrere via PC. F.eks personell i hjemmetjenesten i kommuner og VA, eller andre som befinner seg på steder der det ikke er tilgang på egne fagsystemer.

Modulen støtter disse kravene i ISO 9001

 • Punkt 10 Forbedring
 • Organisasjonen skal bestemme og velge muligheter for forbedring og implementere alle nødvendige tiltak for å oppfylle kunders krav og øke tilfredshet
 • Punkt 10.2 Avvik og korrigerende tiltak
 • Punkt 10.3 Kontinuerlig forbedring

Internkontroll

Med modulen for Hendelsesbehandling så dekker også TQM Enterprise prinsippet om kontinuerlig forbedring. En organisasjon operer dynamisk hvis den kan vise til kontinuerlige forbedringer. I modulen for Hendelsesbehandling så kan man registrere avvik, observasjoner og forbedringer som er med på å legge til rette for kontinuerlig forbedring. Samsvarer med §5 annet ledd nr 6,8 i Internkontrollforskriften.

Fleksibel løsning – passer for enkeltmannsforetak og konsern

Uavhengig av størrelsen på din virksomhet så kan TQM Enterprise konfigureres til å passe unikt for din virksomhet. 5 eller 15000 ansatte – TQM Enterprise passer for alle.

Konsernstruktur

TQM Partner har flere store selskaper på kundelisten. En del av disse selskapene har valgt å sette opp løsningen spesielt i en konsernstruktur.

Fordeler i denne modulen:

 • Morselskap har fulle innsynsrettigheter og kan se overordnet statistikk for alle selskapene
 • Innsynsrettigheter kan åpnes i mellom selskapene
 • Mulighet for å melde avvik på tvers av selskapene
Forrige modul
Dokumentstyring
Neste modul
Risikovurdering