Aktiviteter


Aktivitetsmodulen i TQM Enterprise er fullintegrert med prosesshierarkiet. Benyttes til alle typer frekvente aktiviteter og er med på å redusere risiko for tap av planlagte aktiviteter.

Modulen for Aktiviteter i TQM Enterprise er fullintegrert med prosesshierarkiet. Benyttes til alle typer frekvente aktiviteter og er med på å redusere risiko for tap av planlagte aktiviteter, f.eks ved at ansatte slutter. Planlegg vernerunder, interne revisjoner og andre faste møter og legg dem inn som aktiviteter.

Fordeler for din virksomhet

 • Koble aktivitetene til arbeidsprosessene i løsningen
 • Start en aktivitetsgenerator flere år frem i tid
 • Definere hovedaktiviteter og delaktiviteter
 • Koble egne aktivitetsansvarlige til hoved- og delaktiviteter
 • Påminnelser sendes ut via epost
 • Alle «Mine aktiviteter» har egen side
 • Gruppering på organisasjonsnivåer
 • «Drilldown» på grafisk visning (simulert årshjul)
 • Gode søkemuligheter
 • Automatisk ny visning når aktivitet klikkes for utført
 • Standard språk er bokmål, nynorsk, engelsk og svensk

Internkontroll

Modulen for styring av Aktiviteter kan blant annet benyttes til å sette opp en aktivitetsplan for å overvåke og gjennomgå internkontrollen – §5 annet ledd nr 8 i Internkontrollforskriften.

Modulen støtter blant annet disse kravene i ISO 9001:

 • Punkt 9.2.1 Intern revisjon
 • Organisasjonen skal gjennomføre interne revisjoner med planlagte intervaller for å gi informasjon om ledelsessystemet for kvalitet.
 • Punkt 9.3 Ledelsens gjennomgang

Organisasjonens ledelse skal gjennomgå ledelsessystemet for kvalitet med planlagte mellomrom for å sikre at det er kontinuerlig er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt og i tråd med organisasjonens strategiske retning.

Fleksibel løsning

– passer for enkeltmannsforetak og konsern

Uavhengig av størrelsen på din virksomhet så kan TQM Enterprise konfigureres til å passe unikt for din virksomhet. 5 eller 15000 ansatte – TQM Enterprise passer for alle.

Forrige modul
Risikovurdering
Neste modul
Kompetanse