Om oss

TQM Partner AS har siden oppstarten i 2001 levert kvalitetssystem og tjenester til mer enn 285 små og store virksomheter i privat og offentlig sektor.

Når beslutningen om å implementere et styringssystem er tatt, gjenstår beslutningen om hvordan dette ledelsessystemet skal styres. I praksis vil dette si å tegne/visualisere prosesskart med tilhørende dokumentasjon som prosedyrer og rutiner. Da bør du benytte et verktøy og verktøyet vi anbefaler heter TQM Enterprise!

TQM Enterprise er et helhetlig prosessorientert og modulbasert styringssystem hvor hovedmålsettingen er overordnet styring, kontroll og kontinuerlig forbedring i virksomheten, uavhengig om det er Kvalitet, Miljø eller HMS.

Ved å dele av sin mangeårige kompetanse sikrer våre seniorrådgivere, som er autoriserte kvalitetsrevisorer på ISO 9000 familien, at din bedrift får den beste faglige assistansen .

Vi ser frem til din henvendelse om vårt kvalitetssystem TQM Enterprise!

Kjernevirksomheten

TQM Partner AS er en av Norges ledende leverandører av modulbaserte løsninger innenfor elektronisk kvalitetsstyring. Vår kjernevirksomhet er utvikling av programvare og rådgivning knyttet til dette fagfeltet.

Bedriften har en sunn økonomi. Vi har en meget positiv utvikling med økt omsetning hvert år og fokus på langsiktig kostnadseffektiv drift.

Selskapets medarbeidere har akademisk bakgrunn, og lang erfaring med systemutvikling, rådgiving og ledelse.

Tjenester

  • Konsulenttjenester og bistand mot sertifisering (ISO/EQUASS)
  • Internrevisjoner / revisjonsledelse
  • Overordnet prosessmodellering i kompliserte organisasjonsstrukturer