TQM Enterprise – kurs og brukerforum

Kurs og brukeropplæring kan skje umiddelbart etter avtale når systemet er overlevert. Vi anbefaler opplæring for Superbrukere for å få kontroll på grunnleggende operasjoner og forståelse av systemet. Vi legger opp til en workshop hvor deltakerne benytter egen pc.

 

Målsettingen med opplæringen er at kunden skal betjene TQM Enterprise helt på egenhånd. Opplæring kan skje ute hos kunden eller i våre lokaler i Skien og på Torp lufthavn.

 

Brukerforum

Vi setter stor pris på muligheten til å møte våre kunder på våre Brukerforum. Disse arrangeres 1-2 ganger i året på forskjellige steder i landet.

 

Kurs i praktisk risikostyring

Lær hvordan du kan identifisere og følge opp risiko i dine prosesser, oppgaver og aktiviteter gjennom vårt praktiske kurs i risikostyring.

Alle virksomheter påvirkes av interne og eksterne forhold som gir ulike typer av risiko. TQM Partner tilbyr kurs i hvordan man ved bruk av TQM Enterprise kan kartlegge, implementere tiltak og følge opp risiko. Kurset omsetter kravene til risikostyring i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 ut i praksis, men kurset passer like godt for de som ikke er sertifisert.

 

Målet er at deltagerne skal kunne arbeide med risikostyring på et grunnleggende nivå i egen virksomhet og kunne gjennomføre risiko­vurderinger ved bruk av TQM Enterprise. Vi har derfor praktiske oppgaver underveis i kurset, hvor du jobber i egen løsning om ønskelig.

Etter gjennomført kurs skal du:

Kunne prinsippene for kartlegging av risiko
Bruke funksjonaliteten i TQM Enterprise til styring av risiko i egen virksomhet
Kunne bruke resultater fra risikovurderinger i forbedringsarbeid
Kjenne kravene til risikostyring i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015
Kjenne til risikostyring i henhold til ISO 31000 sine prinsipper

Kurset er for alle som har en rolle i virksomhets ledelsessystem; øverste ledelse, prosesseiere, kvalitetsledere osv. og krever ingen forkunnskaper. Vi forklarer standardens krav ved hjelp av praktiske eksempler, diskusjon i grupper og bruk av TQM Enterprise.

Kursoversikt:

Åpne kursoversikten i nytt vindu