Kunder

Vi er representert innen følgende bransjer:

 • Produksjonsbedrifter
 • Entreprenør, bygg og eiendom
 • Fiskeindustri
 • Forsikring
 • Engroshandel
 • Havn og forsyningsbase
 • Helse og rehabilitering
 • Kjemisk produksjon
 • Laboratorievirksomhet
 • Miljø og gjenvinning
 • Næringsmiddelindustri
 • IT og datalagring
 • Offentlig administrasjon
 • Kommune og fylkeskommune
 • Offshore
 • Samferdsel og transport
 • Service
 • Renhold
 • Teknisk virksomhet
 • Attføringsbransjen
 • Tjenestebedrifter
 • Vann og avløp
 • Vei og jernbane

Ta kontakt med markedsavdelingen for referanser